Obnova zavalených studní

Veľa ľudí má vo svojich dvoroch studne ktoré sú zasypané, alebo čiastočne alebo úplne zavalené. Staré studne v lokalitách kde podzemie tvorí stabilné ílové podložie sa studne kopali spôsobom kde paženie betónovými skružami bolo vykonané len na povrchu studne a potom v spodnej časti do výšky zavodnenia. Ostatná časť studne je bez paženia – ílová stena. Takéto studne sa však vplyvom času a neraz aj počas intenzívnych dažďov,po ktorých voda stekala do studní po nezapažených stenách rozpadajú. Vo fotogalérie nižšie je zdokumentovaná zavalená studňa o hĺbke 25 m, ktorá sa nachádza v Majcichove. Jej poškodenie zapríčinila voda z prívalových dažďov ktorá nekontrolovane stekala do tejto studne.

Oprava týchto studní spočíva vo vybratí závalu a následnom vypažení celej hĺbky studne betónovými skružami.Skruže sa po spustení do studne postupne obsypávajú štrkom.Na prianie zákazníka sa skruže obalujú geotextíliou pre studne, ktoré budú slúžiť aj ako vsakovačky pre dažďovú vodu zo striech a pri prietrži mračien na odvodnenie pozemku,použitie geotextílie by malo byť samozrejmosťou.

Po ukončení prác doporučujem vstup do studne zaistiť bezpečnostnou mrežou, tak ako je vidieť vo fotogalérii.

Takéto studne potom vedia aj naďalej plniť svoju funkciu.