Prehlbovanie studní

Studne, ktoré stratia svoju výdatnosť sa dajú prehĺbiť, čím sa zvýši ich kapacita. Prehĺbením studne sa zväčší buď objem vody na stĺpec vody alebo sa zväčší samotný prítok, záleží od horniny, v ktorej sa studňa nachádza.


Najvhodnejší spôsob prehĺbenia sa určí po obhliadke. Buď sa vložia do existujúcich skruží menšie skruže, ktoré sa podkopávajú, alebo sa existujúce skruže šetrne vytrhajú, upraví sa otvor pre tieto skruže, ktoré sa následne uložia späť do studne a potom sa podkopávaním tychto skruží pokračuje ďalej do hĺbky.
Pri tejto práci sa snažíme, čo najmenej poškodiť okolie studne /výsadbu, trávnik/.

Ponúkam aj  prehĺbenie studní, ktoré sú kopané v čistej  skaly. Všetko potrebné náradie potrebné na kopanie studne v skale dodám ja – kompresor, tlakové hadice, pneumatické zbíjačky, banské vŕtačky.