Poklopy na studňu

Cena od 450 €

Zákazková výroba na mieru.

Ukončenie studní na ich povrchu má niekoľko možností. Najjednoduchšie je ukončenie dvomi betónovými polovičkami. Tento spôsob je však nepohodlný pri manipulácii s ním a taktiež nepôsobí pekne vo Vašej záhrade. Zákazník si u nás môže vybrať ukončenie studne napríklad kužeľom, tak že mu na trávniku bude vidieť len liatinový kanalizačný poklop. Poklop bude zarovno s trávnikom tak, že pri kosení tohto trávnika nebude mať na ňom žiadnu prekážku a takmer minimálny vizuálny kontakt. Priemer kanalizačného poklopu je dostatočný pre vstup do studne, aby sa dala urobiť údržba čerpadla, alebo samotnej studne. Viď obrázok 3,4,5. V prípade neskoršieho poklesu skruží sa dá výška liatinového poklopu dorovnať vymedzovacími prstencami. Ďalšia možnosť ukončenia studne je nechať trčať nad zemou 1 skruž, alebo aspoň jej časť, a na vrch osadiť oceľový okrasný poklop s kovanými prvkami. Tento poklop je predelený v jednej tretine vonkajšieho priemeru studne tak, aby bol zabezpečený pohodlný a bezpečný vzostup do studne. Menšia časť je ukotvená na pevno o skruž nerezovými kotvami v betóne. Väčšia časť je otvárateľná na štýlových pántoch a má rúčku pre jeho otvorenie. Celý poklop je ošetrený zinkom – šopovaním. Na fotografiách 6,7,8,9,10 je ukážka takéhoto poklopu bez povrchovej úpravy. Samotná skruž, ktorá je vidieť, sa obkladá kameňom, čo dotvorí konečný nostalgický pohľad na vstup do studne. Vypaľovacia farba poklopu je štandardne v čiernom prevedení, je však možné si vybrať farbu podľa vlastného výberu. Samotný poklop je vyrobený z masívnej ocele tak, aby spĺňal všetky bezpečnostné podmienky. Poklopy na studňu môžeme dodať aj v surovom stave s tým, že zákazník si sám určí povrchovú úpravu, čím si zníži náklady.