Výkopové a búracie práce

Ponúkam ručné výkopy rýh, rigolov, jarkov pre vedenie elektrických káblov, vodovodných trubiek, káblovky, atď. – aj v skalnatom podloží. Ďalej ponúkam výkop jám pre vodovodné šachty a iné zemné práce, hlavne tam kde nie je možné prístup s bagrom. Uloženie betónových skruží a šachiet do vopred vykopaných jám. Vykonávam menšie búracie práce – rozbitie betónových chodníkov – základov – múrov – veľkých skál, atď. pomocou pneumatických zbíjačiek, vzduchového kompresora a neinvazívnej trhaviny – cevamit.